Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica

Formularz zgłaszania awarii

Na tej stronie mogą Państwo przesyłać do nas zgłoszenia awarii / usterek. Prosimy o korzystanie z udostępnionego formularza kontaktowego.
Nasz Serwisant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie. Wysyłając do nas formularz akceptujesz naszą politykę prywatności.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane
RODO - czytaj

Projekt „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE