Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica

Wskaźniki

1. ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych Sunergy USA WORKS LLC model SUN300-60M. Moduł ten jest wykonany z ogniw monokrystalicznych. Posiada lepszą wydajność przy niższym nasłonecznieniu w porównaniu z modułami polikrystalicznymi, umożliwiając tym samym większą produkcję energii w miesiącach zimowych. Moduły posiadają odporność na szereg czynników takich jak mgła solna czy amoniak, co umożliwia ich montaż np. na terenach wiejskich. Moduły monokrystaliczne SUN300-60M połączone są ze sobą szeregowo za pomocą przewodów solarnych o przekroju 4mm2 oraz za pomocą dedykowanych złączek MC4. Zostały zainstalowane za pomocą dedykowanych konstrukcji montażowych fotowoltaice. Następnie przed wpięciem przewodów do falownika, strona DC zostaje zabezpieczona ogranicznikami przepięć. Ograniczniki przepięć zapewniają zabezpieczenie falownika min. od wyładowań atmosferycznych. Falownik fotowoltaiczny firmy Solax Power odpowiada za zmianę napięcia DC, na stronę AC zgodną z siecią elektroenergetyczną. Dla każdej instalacji fotowoltaicznej został zainstalowany falownik, model X1-2.5. X1 Air to wysokiej jakości falownik jednofazowy. Falownik oferuje szeroki zakres napięć MPPT, aby umożliwić większe pozyskiwanie energii. Ponadto posiada maksymalne napięcie wejściowe 580 V, przy maksymalnej wydajności 97,6%. Falowniki jednofazowe SolaX posiadają chłodzenie konwekcyjne, mają stopień ochrony IP65. Instalacja fotowoltaiczna od strony sieci elektroenergetycznej jest chroniona za pomocą wyłącznika nadprądowego oraz ogranicznika przepięć. Instalacja fotowoltaiczna jest wpięcia do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Dzięki zapewnieniu dostępu do Internetu, każdy beneficjent ma możliwość zdalnej obserwacji produkcji i parametrów falownika.

2. WARUNKI DLA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Województwo lubelskie posiada korzystne warunki do rozwoju instalacji wykorzystujących energię słońca. Potencjał ten określany jest przez roczną gęstość mocy promieniowania słonecznego i waha się od około 950 do około 1050 kWh/m2. W przebiegu rocznym najwyższa suma miesięczna występuje w czerwcu, a najniższa w grudniu. Jest to spowodowane różnicami w długości dnia, zmian kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku oraz zróżnicowanego zachmurzenia. Parametrem pokazującym możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego jest również usłonecznienie czyli czas bezpośredniego oświetlania danego obszaru przez słońce. W ciągu roku usłonecznienie dla województwa lubelskiego wynosi około 1600 godzin. Usłonecznienie maksymalne wynosi od około 7 godzin w styczniu do około 13 godzin w czerwcu i lipcu.

3. LINK DO PORTALU MONITORUJĄCEGO PRACĘ INSTALACJI

https://www.solaxcloud.com/i18n/language.do?language=pl_PL&url=/views/login.jsp

Strona zawiera rzeczywiste redukcje zanieczyszczeń CO2 oraz moc wyprodukowaną z wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w ramach niniejszego projektu OZE".

Instalacji fotowoltaicznych

65

Kotłów na biomasę

3

Wyprodukowana energia

698.57 MWhe

Wyprodukowana energia cieplna

440.49 MWht/rok

Zaoszczędzona emisja CO2

568.36 t CO2


Projekt „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE