Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica

Liczba instalacji:

68

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE:

226,10 MWh/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34):

106,01 t CO2/rok

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE:

70,00 MWe


Projekt „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE