Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica

Kontakt

Urząd Gminy Wierzbica
Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1,
22-150 Wierzbica
Tel./Fax: (82) 569 32 66
ugwierzbica@ugwierzbica.pl
FlexiPower Group Sp. Z o.o. Sp.K.
Kudrowice 12,
95-200 Pabianice
Tel.: (+48) 42 226 04 53
biuro@flexipowergroup.pl

Projekt „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE