Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica

Uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej

W związku z obowiązkiem składania corocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskigo Województwa Lubelskiego w Lublinie, użytkownicy instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w ramach projektu "Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica", którzy nie mają połączenia falownika z siecią Internet, proszeni są o przekazanie danych z uzysków do tut. urzędu do dnia 20.10.2022 r.

Z menu falownika SOLAX, należy podać wartość całkowitej energii uzyskanej przez instalację fotowoltaiczną: ( USTAWIENIA - MOC WYTWARZANA - CAŁKOWITY: ??,? MWh )

Dane można przekazać:

 

2022-10-02 00:00:00

Projekt „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE